Privacy bewaking

  1. De Innovatie Academie richt zich op scholing: informatie verschaffen, het begeleiden en coachen van mensen. Hiervoor wordt informatie verzameld.
  1. Deze privacy verklaring heeft tot doel inzicht te geven in de wijze waarop in de Innovatie Academie wordt omgegaan met persoonlijke informatie over anderen.
  1. Gelet op belang hiervan, wordt iedereen die verbetermogelijkheden ziet uitgenodigd om contact op te nemen. Dat kan via het telefoonnummer 06 12 654 133 of via email: delnooz.p@planet.nlĀ 
  1. De persoonlijke gegevens die door de werkzaamheden worden verkregen worden niet doorgegeven aan andere partijen, tenzij hiervoor toestemming is verleend door de betrokkene.
  1. De persoon of organisatie die gegevens verstuurt moet zich realiseren dat het ook bij anderen terecht kan komen. Zo kan een brief zoek raken en bij mailen komen de gegevens ook terecht op de mailserver van de provider. De Innovatie Academie houdt zich niet verantwoordelijk als data op deze manier openbaar worden.
  1. Personen hebben ten alle tijden het recht op het inzien van hun persoonlijke gegevens die door de Innovatie Academie worden bewaard. Als hierin fouten worden geconstateerd, dan worden ze aangepast. Eventuele klachten worden in onderling overleg opgelost, maar kunnen ook worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  1. Als personen willen dat hun persoonlijke gegevens worden vernietigd, dan wordt aan dit verzoek voldaan.