Leiding geven aan werknemers

 

Je wilt werknemers die gemotiveerd zijn; vanuit zichzelf aan de slag gaan; vanuit zichzelf gaan leren en oplossingen bedenken voor vraagstukken.

Waarom?
Ondernemende werknemers zijn gemotiveerd om te leren en innoveren. Dat komt henzelf ten goede én de resultaten die ze op hun werk behalen.
Hoe?
De ondernemendheid van werknemers neemt toe door als leidinggevende aan bepaalde knoppen te gaan draaien, zoals de manier van leidinggeven, de beloningsstructuur van de organisatie, de wijze waarop overleg wordt gevoerd.

Deze knoppen worden in de wetenschappelijke literatuur de antecedenten van ondernemendheid genoemd. Ze worden in kaart gebracht door een vragenlijst uit te delen onder de werknemers.

Vanuit de Innovatie Academie krijgt de leidinggevende inzicht in de theorie en  de praktijk. Onder begeleiding van een docent/ coach wordt aan de slag gegaan om de antecedenten in kaart te brengen en de ondernemendheid van het personeel te stimuleren.

Aan de slag

Wil je de ondernemendheid van werknemers vergroten? Wil je leren hoe je de ondernemendheid vergroot en tegelijkertijd steun bij het in de praktijk brengen hiervan? Of wil je een lezing over dit onderwerp? Neem dan contact op met de Innovatie Academie .

Contact opnemen

 

Meer weten over organisaties, onderwijs, onderzoek? Lees bijvoorbeeld:

breinatwork
Kaft zoeken naar oplossingen
kaft de praktische waarde van onderzoek
Omslag SWP 190308 Beter_presteren -1A.pdf