Leiding geven aan werknemers

 

Je wilt werknemers die gemotiveerd zijn; vanuit zichzelf aan de slag gaan; zélf oplossingen bedenken voor vraagstukken.

Waarom?
Ondernemende werknemers zijn gemotiveerd om te leren en innoveren. Dat komt henzelf ten goede én de resultaten die ze op hun werk behalen.
Hoe?
De ondernemendheid van werknemers neemt toe door als leidinggevende aan bepaalde knoppen te gaan draaien, zoals de manier van leidinggeven, de beloningsstructuur van de organisatie, de wijze waarop overleg wordt gevoerd.

Deze knoppen worden in de wetenschappelijke literatuur de antecedenten van ondernemendheid genoemd.

De antecedenten worden in kaart gebracht door een vragenlijst uit te delen onder de werknemers. Met de resultaten kan de leidinggevende aan de slag om maatregelen te bedenken, uit te voeren en te evalueren.

De Innovatie Academie biedt leidinggevenden de mogelijkheid om hier zelfstandig mee aan de slag te gaan óf onder begeleiding van een deskundige die optreedt als docent/ coach.

Aan de slag

Wil je de ondernemendheid van je werknemers vergroten? Klik dan hieronder op “INFO OPVRAGEN/ JEZELF AANMELDEN” en vul het formulier in.

Als je jezelf via dit formulier aanmeldt ontvang je twee mails. In de eerste mail staat de link naar een vragenlijst. Deze link kan direct worden doorgestuurd naar de werknemers met het verzoek om de vragenlijst in te vullen.

De tweede mail is de rekening. Het rapport kan worden opgevraagd als deze is betaald. Je vraagt het op door een mail te sturen naar delnooz.p@planet.nl

Je krijgt vervolgens het rapport toegestuurd. Hierin staat aan welke knoppen je het beste kunt draaien om in jouw situatie de ondernemendheid van de werknemers te vergroten. Wil je een voorbeeldrapport? Klik hier

Heb je vragen over het rapport? Neem contact op voor telefonisch overleg of een afspraak, zodat we de onderzoeksresultaten kunnen toelichten.

Wil je eerst overleggen met iemand van de Innovatie Academie voordat je besluit de ondernemendheid van de werknemers te vergroten? Bel ons om een afspraak te maken of klik hieronder op INFO OPVRAGEN/ JEZELF AANMELDEN en vul het formulier in, zodat wij met jou contact op kunnen nemen om een afspraak te maken.

Let op! Om je aan te kunnen melden via het formulier moet je het plaatsen van “cookies” toelaten op je computer. De cookie  wordt enkel en alléén gebruikt om de aanmelding goed te laten verlopen. Niet om info over jou te verzamelen.

INFO OPVRAGEN/ JEZELF AANMELDEN

 

Meer weten over organisaties, onderwijs, onderzoek? Lees bijvoorbeeld:

breinatwork
Kaft zoeken naar oplossingen
kaft de praktische waarde van onderzoek
Omslag SWP 190308 Beter_presteren -1A.pdf