Leiding geven aan het zoeken naar een oplossing

 

Je wilt jezelf of anderen leren hoe je een praktisch vraagstuk oplost.

Hoe?
De laatste decennia leveren wetenschapsfilosofen en beleidsmakers steeds meer kritiek op de sociale wetenschappen, zoals psychologie en economie. Deze wetenschappen krijgen het verwijt niet of nauwelijks bij te dragen aan het oplossen van praktische vraagstukken.

Vanuit de wetenschapsfilosofie worden tegelijkertijd methodologische inzichten aangedragen die de praktische relevantie van onderzoek vergroten. Deze inzichten vergroten met andere woorden ons probleemoplossend vermogen

De leergemeenschap Oplossingsgericht Leren Werken.
In de leergemeenschap ontmoeten mensen elkaar die op zoek zijn naar de oplossing van een praktisch vraagstuk. Iedereen in deze gemeenschap is op zoek naar de oplossing van haar/ zijn eigen praktische vraagstuk, maar steunt de ander bij het vinden van een oplossing.

Tijdens deze zoektocht wordt ingegaan op de inzichten die vanuit de wetenschapsfilosofie worden aangedragen om onze probleemoplossende vermogens te vergroten.

Wil je deelnemen aan deze innovatieve leergemeenschap? Neem contact op met Innovatie Academie

Het vergroten van de theoretisch én praktische relevantie van het onderzoek van studenten/ promovendi
Vanuit de Innovatie Academie worden afstudeerders/ promovendi van hogescholen en universiteiten begeleid die een onderzoek uitvoeren, waarbij óók veel aandacht is voor de praktische relevantie hiervan.

De begeleiding gebeurt in kleine groepen, waardoor het afstuderen/ promoveren van studenten goedkoper wordt voor hogescholen en universiteiten.

Desgewenst zijn ook docenten van een hogeschool of universiteiten aanwezig tijdens het begeleiden van een groep studenten, zodat ook zij worden geschoold in het verhogen van het niveau en de praktische relevantie van onderzoek.

Wil je het niveau en de praktische relevantie van het onderzoek verhogen op je hogeschool of universiteit? Neem contact op met de Innovatie Academie

Contact opnemen met de Innovatie Academie.