Leiding geven aan leerlingen en studenten

Je wilt leerlingen en studenten die gemotiveerd zijn; vanuit zichzelf aan de slag gaan; zélf oplossingen bedenken voor vraagstukken.

Waarom?
Ondernemende leerlingen en studenten zijn gemotiveerd om te leren en innoveren. Dat komt henzelf ten goede én de resultaten die ze op school behalen.
Hoe?
De ondernemendheid van leerlingen en studenten neemt toe door als leerkracht les te geven volgens de Creatieve Actie Methodologie.

Tot 2018 was de opleiding van de ouders de beste voorspeller voor het resultaat dat kinderen op school behalen. De voorspellende waarde van de opleiding van de ouders is 15 tot 20 procent. Daarna was het IQ de beste voorspeller. Dit heeft een voorspellende waarde van 5 tot 10 procent.

Vanaf 2018 geldt de Creatieve Actie Methodologie (CAM) als de beste voorspeller. Leerkrachten die meer lesgeven volgens de CAM-methode hebben meer gemotiveerde leerlingen en studenten, die beter presteren op school. De CAM heeft een voorspellende waarde van 45 tot 55 procent.

De Innovatie Academie biedt de mogelijkheid om kennis te nemen van de CAM en hiermee aan de slag te gaan.

Aan de slag
Wil je de motivatie en prestaties van leerlingen of studenten vergroten? Wil je een lezing of training? Neem contact op met de Innovatie Academie.

Contact opnemen met de Innovatie Academie