Innovatie Academie

  • Onderwijs: leerlingen en studenten motiveren en beter later presteren
  • Organisatie: werknemers stimuleren om  actiever en ondernemender te zijn
  • Onderzoek: het verhogen van het niveau  en de praktische relevantie van onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat we goede resultaten behalen. Bijvoorbeeld bij:

  • voetballers
  • leerlingen en studenten
  • leerkrachten/ docenten
  • officieren in het leger
  • verpleegkundigen
  • besturen en directeuren
Publicaties over onze innovaties:

Gestel van R., (2019). Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van jeugdvoetballers. Schouten Nelissen University, Zaltbommel

Delnooz P.V.A. (2019). De praktische waarde van onderzoek. Handvatten voor een methodologische aanpak. SWP: Amsterdam

Delnooz P.V.A., S. Cépèro & E.W. de Vries, (2019). Beter presteren op school. Wat werkt wél! Wat werkt niet!

Dorst van, J. (2018). De invloed van de Creatieve Actie Methodologie op de motivatie van officieren in opleiding. Koninklijk Militaire Academie, Breda

Delnooz, P. V.A., & E.W. de Vries, E. W. (2018). How to Measure the Effectiveness of Teachers: Validation of an Instrument based on the Creative Action Methodology. Pedagogy and the Human Sciences, 6 (1).

Hoens H., De invloed van de Creatieve Actie Methodologie op de onderzoekende houding van tweedejaars bachelorstudenten, Aeres, Wageningen, 2017

Joke Voermans, Marianne van Hulsbergen, Marcia Constandse, Leren op de werkplek? Het werkt!, ROC Kellebeek, Roosendaal, 2017

Vries De Marijke., Net zo creatief als in groep 2, Trouw, 5 februari, 2014

Bruijn De M., Van Chaos naar Yes!, Onderwijszorg, vol 3, 2013

Boeijen N. H. G. , M de Bruin, L. Goos. Het effect van de creatieve actie methodologie op de studiemotivatie van mbo-studenten, RU Utrecht, 2013

 Delnooz P., et. al., Over Creatieve Actie Methodologie en de ontbrekende schakel in het onderwijs, de theorie en de onderzoeksresultaten, Pabo Avans, Breda 2012

Erzelman H., Creativiteit bij kennisproductie. Over de methode Creatieve Actie Methodologie in praktijkonderzoek, Kwalon (1), 2012

Naaijkens E, Onderwijs Brabant, onderwijsbrabant.nl, 8-01-12

Delnooz. P.V.A., Creatieve Actie Methodologie: de kunst van het zoeken naar pragmatische en innovatieve oplossingen in praktijkonderzoek,  BOOM, Amsterdam, 2010

Delnooz P.V.A., Wat is de waarheid in ons onderwijs,
Onderwijsinnovatie (vol. 5), 2010

Andriessen D.,Onstenk J.,Delnooz P.V.A.,Smeijsters H.,Peij S.
Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek voor het HBO
HBO raad, Den Haag, 2010

Delnooz P.V.A., De creatief lerende mens. In: Brein@work, breinkennis voor organisaties; redactie: N. Lazeron en R. van Dinteren, Springer Uitgeverij,Houten, 2010

Turlings E., Onderzoek naar Creatieve Actie Methodologie
in vergelijking met teamcoaching en intervisie als instrument
voor het faciliteren van leerprocessen van professionele teams, Alba University, Veldhoven, 2010

Gouw van der, Frans. (2010). Coaching versus Counseling. Van der Gouw Development, Waalwijk

Delnooz P.V.A., Over Onderwijs, onderzoek en de kunst van het creatieve denken, Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 2008

Delnooz P.V.A., Creative Action Methodology: about education, research and the art of creative thinking, NHTV, Academic Studies, 2009

Delnooz P.V.A., B(o)ekhouden?, Expertise, nr. 6, 2008

Delnooz P.V.A., De kracht van creatief denken, Beroep Docent, Juni, 2008

Delnooz P.V.A., Niveauverhoging bij hbo’ers, een experiment, Onderwijsinnovatie (vol. 4), 2007

Delnooz P.V.A., Creatieve Actie Methodologie, een nieuwe onderwijsvorm in het HBO. In: Handboek Effectief Opleiden, Reed Business, Den Haag, 2008

Delnooz P.V.A., Creative Action Methodology. What is it all about? What does it mean in practice?, NHTV, Academic Studies, no. 4, 2006

Delnooz P.V.A. & Platenkamp V., Zoeken naar oplossingen. Praktische en pragmatische oplossingen, Lemma, Utrecht, 1998

Lees bijvoorbeeld:

breinatwork
Kaft zoeken naar oplossingen
kaft de praktische waarde van onderzoek
Omslag SWP 190308 Beter_presteren -1A.pdf