Promovendi

Promoveren is een zoektocht naar nieuwe kennis en oplossingen, waarbij elke hulp welkom is

Je denken ter discussie stellen

Vanuit de Innovatie Academie wordt daarom begeleiding en methodologische ondersteuning geboden

Reeds gepromoveerd of hiermee bezig, zijn:

  • Eti de Vries, over “De scholing van leerkrachten in Creatieve Actie Methodologie en de effecten daarvan op de motivatie en prestaties van leerlingen”
  • Stéphane Cépero, over: “De aansturing van directeuren met behulp van Creatieve Actie Methodologie en de effecten daarvan op hun ondernemendheid.
  • Ivonne Louw Dekker, met: “The coverage of the Iraq war by online newspapers”
  • Maaike de Jong, met: “The paradox of playfulness”
  • Han van Son, met:  “Hoe duurzaam is de duurzame ondernemer in het mkb?”
  • Jonathan van Melle, met: “Interculturele vaardigheden”
  • Theo Pullens, met: “Bij wijze van schrijven. Effecten van computerondersteund schrijven in het primair onderwijs”
  • Michel Vork, met: “Onderwijsmanagement: een paradoxale binding tussen effectiviteit en zingeving”
  • Roland Slegers, met “De logistieke kameleon” over de effectiviteit van de diverse leiderschapsstijlen.