IF IT DOESN'T WORK THE WAY WE THINK......

ontspannen

WE HAVE TO RETHINK ABOUT THE WAY IT WORKS

DE MISSIE:

Onze missie is emancipatie. Dat wil zeggen: mensen bewust maken van de manier waarop ze denken en handelen, alsook de oorzaken daarvan. Ze daardoor een extra kijk op hun leven te geven en ze desgewenst helpen verandering in hun leven aan te brengen

DE WEG:

We willen deze missie bereiken door voort te bouwen op het meest recente paradigma in de wetenschapsfilosofie: dat van de Frankfurter Schule. Dit paradigma is uitgewerkt voor het uitvoeren van onderzoek en het geven van onderwijs. De uitwerking van deze opvattingen wordt Creatieve Actie Methodologie (CAM) genoemd.

RESULTATEN:

In onderzoek heeft het voortbouwen op het paradigma van de Frankfurter Schule tot gevolg dat wordt aangesloten bij de natuurwetenschappen: er worden op creatieve wijze oplossingen bedacht en getest voor vraagstukken. In onderwijs heeft het voortbouwen tot gevolg dat wordt aangesloten bij de werking van de hersenen: de motivatie en prestaties van lerenden nemen significant toe

BRONNEN:

De positieve resultaten worden bevestigd door tientallen testen die zijn uitgevoerd en geëvalueerd. Deze testen en evaluaties zijn uitgevoerd door directeuren van scholen, leerkrachten, studenten en promovendi. De verslaglegging hiervan is terug te vinden in onderstaande literatuurlijst
nep_tekst
Start
nep_tekst
nep_tekst
Onderwijs
nep_tekst
nep_tekst
Onderzoek
nep_tekst
nep_tekst
Creatieve Actie Methodologie
nep_tekst
nep_tekst
Downloads onderwijs
nep_tekst

DE GRONDLEGGER

foto

Paul Delnooz studeerde methoden en technieken van sociaal wetenschappelijk onderzoek en promoveerde op het verhogen van de motivatie van leerlingen en studenten. Hij begon zijn carrière als docent onderzoek en werd later lector. Niet zoals in België waar je als lector de rol van docent vervult, maar als lector in Nederland waarbij je de rol van hoogleraar op een hogeschool vervult. Hij was eerst lector in Leiden en later in Breda. Vanuit de hogeschool in Breda werd hij vanwege zijn goede prestaties voorgedragen voor de landelijke eretitel: lector van het jaar.
Door de jaren heen werd Paul Delnooz steeds vaker gevraagd om ondersteuning te komen bieden op de gebieden onderwijs en onderzoek. Hij is werkzaam geweest in vele landen van Europa. En soms óók daarbuiten, zoals Curaçao en Bali.
Deze werkzaamheden leidden naast zijn werk als lector tot de oprichting van de Innovatie Academie. Van daaruit verzorgt hij onderwijs, lezingen, schrijft boeken, maar bovenal….. hij brengt onderwijs en onderzoek op hoger niveau door zowel aan te sluiten bij de inzichten en ervaringen die zijn opgedaan in de wetenschap, als in de praktijk. Ook begeleidt hij promovendi en werkt hiervoor samen met universiteiten in Nederland, België en Engeland. Gepromoveerden zijn: Jonathan van Melle, Han van Son, Ivonne Dekker, Maaike de Jong, Michel Vork, en (zeer binnenkort) Eti de Vries

LEES WIJZER

Er staat zo veel informatie over CAM op papier dat sommigen verdwalen. Zie de literatuurlijst verderop op deze pagina. Het advies:

LITERATUUR:

Delnooz P.,(2023). Praktisch relevant onderzoek. Het ligt voor het grijpen. Sozio nr. 1, Maart 2023
Delnooz P., (2023). Les. Volkskrant, 25 februari 2023; en tijdschrift De Pyramide, mei 2023
Vries de E.W., P. Delnooz, H. Velthuijsen,R. Pinxten (2022). Addressing creativity in higher education from a rhizomatic perspective . Innovations in Education and Teaching International, DOI: 10.1080/14703297.2022.2103583
Melle van J.H., M. Ferreira (2022). Developing Students’ Intercultural Sensitivity at the Home Campus: an Innovative Approach using the Theory of the Creative Action Methodology Pedagogy. Teaching & Learning Inquiry 10. https://dol.org/10.20343/teachlearninqu.10.12
Melle van J.H., (2020). Developing Students’ Intercultural Sensitivity. A Technical Action Research study at an international business school in the Netherlands. Proefschrift University Liverpool: Liverpool
Gestel van R., (2019). Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van jeugdvoetballers. Schouten Nelissen University: Zaltbommel
Delnooz P.V.A. (2019). De praktische waarde van onderzoek. Handvatten voor een methodologische aanpak. SWP: Amsterdam
Delnooz P.V.A., S. Cépèro & E.W. de Vries, (2019). Beter presteren op school. Wat werkt wél! Wat werkt niet! SWP: Amsterdam
Dorst van, J. (2018). De invloed van de Creatieve Actie Methodologie op de motivatie van officieren in opleiding. Koninklijk Militaire Academie: Breda
Delnooz, P. V.A., & E.W. de Vries, E. W. (2018). How to Measure the Effectiveness of Teachers: Validation of an Instrument based on the Creative Action Methodology. Pedagogy and the Human Sciences, 6 (1).
Hoens H., (2017). De invloed van de Creatieve Actie Methodologie op de onderzoekende houding van tweedejaars bachelorstudenten. Aeres: Wageningen.
Joke Voermans, Marianne van Hulsbergen, Marcia Constandse, (2017). Leren op de werkplek? Het werkt! ROC Kellebeek: Roosendaal.
Vries De Marijke., (2014). Net zo creatief als in groep 2. Dagblad Trouw
Bruijn De M., (2013). Van Chaos naar Yes!. Onderwijszorg, vol 3.
Boeijen N. H. G. , M de Bruin, L. Goos., (2013). Het effect van de creatieve actie methodologie op de studiemotivatie van mbo-studenten. RU Utrecht: Utrecht.
Delnooz P., et. al., (2012). Over Creatieve Actie Methodologie en de ontbrekende schakel in het onderwijs, de theorie en de onderzoeksresultaten. Pabo Avans: Breda.
Erzelman H., (2012). Creativiteit bij kennisproductie. Over de methode Creatieve Actie Methodologie in praktijkonderzoek. Kwalon (1).
Delnooz. P.V.A., (2010). Creatieve Actie Methodologie: de kunst van het zoeken naar pragmatische en innovatieve oplossingen in praktijkonderzoek. BOOM: Amsterdam.
Delnooz P.V.A., (2010). Wat is de waarheid in ons onderwijs. Onderwijsinnovatie (vol. 5).
Andriessen D., Onstenk J., Delnooz P.V.A., Smeijsters H., Peij S. (2010). Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek voor het HBO. HBO raad: Den Haag.
Delnooz P.V.A., (2010). De creatief lerende mens. In: Brein@work, breinkennis voor organisaties; redactie: N. Lazeron en R. van Dinteren. Springer Uitgeverij: Houten.
Turlings E., (2010). Onderzoek naar Creatieve Actie Methodologie in vergelijking met teamcoaching en intervisie als instrument voor het faciliteren van leerprocessen van professionele teams. Alba University: Veldhoven.
Gouw van der, Frans. (2010). Coaching versus Counseling. Van der Gouw Development: Waalwijk
Delnooz P.V.A., (2008). Over Onderwijs, onderzoek en de kunst van het creatieve denken. Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant: Tilburg
Delnooz P.V.A., (2009). Creative Action Methodology: about education, research and the art of creative thinking. NHTV, Academic Studies
Delnooz P.V.A., (2008). B(o)ekhouden? Expertise, nr. 6.
Delnooz P.V.A., (2008). De kracht van creatief denken. Beroep Docent, Juni
Delnooz P.V.A., (2007). Niveauverhoging bij hbo’ers, een experiment. Onderwijsinnovatie (vol. 4).
Delnooz P.V.A., (2008). Creatieve Actie Methodologie, een nieuwe onderwijsvorm in het HBO. In: Handboek Effectief Opleiden, Reed Business: Den Haag
Delnooz P.V.A., (2006). Creative Action Methodology. What is it all about? What does it mean in practice?. NHTV, Academic Studies, no. 4.
Delnooz P.V.A. & Platenkamp V., (1998). Zoeken naar oplossingen. Praktische en pragmatische oplossingen. Lemma: Utrecht, 1998
Delnooz P.V.A., ( 1996). Onderzoekspraktijken. Boom: Amsterdam

Neem contact op en laat ons uw lezing, studiedagen, workshops, colleges verzorgen

Bel: 06 - 12 654 133

Of klik op de enveloppe om te mailen

Mail

logo

naar het begin van deze website
Innovatie Academie | Houtakkerstraat 23 | 4837 BT Breda| btw-ID: NL001316887B35