Logo Innovatie Academie

Boeken en artikelen

Boeken en artikelen die zijn verschenen over Creatieve Actie Methodologie en de effecten hiervan in het onderwijs

 

 • Als je het niet weet, dan merk je het niet…

Juf Laura aan het werk om de kritische, creatieve en ondernemende vaardigheden van de kinderen te vergroten. Download:

Vries De Marijke., Net zo creatief als in groep 2, Trouw, 5 februari, 2014

Juf Laura in actie

 • Meer gemotiveerde MBO studenten én een hoger niveau.

Lees over de praktische ervaringen met Creatieve Actie Methodologie in het MBO.  Download:

Bruijn De M., Van Chaos naar Yes!, Onderwijszorg, vol 3, 2013

Vanuit Chaos naar Yes!

 • Een onderzoek naar het vergroten van de studiemotivatie van MBO studenten met behulp van Creatieve Actie Methodologie. Download:

Boeijen N. H. G. , M de Bruin, L. Goos. Het effect van de creatieve actie methodologie op de studiemotivatie van mbo-studenten, RU Utrecht, 2013

 • Kinderen zich laten ontwikkelen.

Lees over de theorie achter Creatieve Actie Methodologie en experimenten die zijn uitgevoerd op basisscholen door diverse onderzoekers. Download:

Delnooz P., et. al., Over Creatieve Actie Methodologie en de ontbrekende schakel in het onderwijs, de theorie en de onderzoeksresultaten, Pabo Avans, Breda 2012

ontbrekende schakel

 • Studenten zich laten ontwikkelen.

Artikel over het studieboek Creatieve Actie Methodologie dat in het hoger onderwijs wordt gebruikt bij projecten, het vak onderzoek en het afstuderen. Download:

Erzelman H., Creativiteit bij kennisproductie. Over de methode Creatieve Actie Methodologie in praktijkonderzoek, Kwalon (1), 2012

KWALON_2014_18_01_omslag.indd

 • Studenten stimuleren om te leren en te innoveren:

Naaijkens E, Onderwijs Brabant, onderwijsbrabant.nl, 8-01-12 (Download)

 • Leren vraagstukken te analyseren, innovatieve oplossingen te bedenken en hoogwaardig onderzoek uit de voeren.

Studieboek voor studenten in het hoger onderwijs ten behoeve van projecten, het vak onderzoek en het afstuderen.

Delnooz. P.V.A., Creatieve Actie Methodologie: de kunst van het zoeken naar pragmatische en innovatieve oplossingen in praktijkonderzoek,  BOOM, Amsterdam, 2010

CAM

 • Waarom onze onderwijscultuur innovatief denken in de weg staat. Artikel in het tijdschrift Onderwijsinnovatie. Download:

Delnooz P.V.A., Wat is de waarheid in ons onderwijs,
Onderwijsinnovatie (vol. 5), 2010

 • Ethische regels bij onderzoek in het hoger onderwijs:

Andriessen D.,Onstenk J.,Delnooz P.V.A.,Smeijsters H.,Peij S.
Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek voor het HBO
HBO raad, Den Haag, 2010

 • Lees meer over de werking van de hersenen en het managen van gedrag in organisaties

Delnooz P.V.A., De creatief lerende mens. In: Brein@work, breinkennis voor organisaties; redactie: N. Lazeron en R. van Dinteren, Springer Uitgeverij,Houten, 2010

Hersenen en creativiteit

 • Bloemen zijn rood. Blaadjes zijn groen. Het heeft geen zin het anders te doen

Teams leren innoveren. Download:

Turlings E., Onderzoek naar Creatieve Actie Methodologie
in vergelijking met teamcoaching en intervisie als instrument
voor het faciliteren van leerprocessen van professionele teams, Alba University, Veldhoven, 2010

Elma Turlings
Elma Turlings
Bedrijfskundig adviseur
 • Het niveau verhogen in het hoger onderwijs: de theorie en experimenten (proefschrift, 2008)/
 • To raise the level in higher education: theory and experiments (Translated PhD-study, 2009).

Download Dutch or Englisch  version :

Delnooz P.V.A., Over Onderwijs, onderzoek en de kunst van het creatieve denken, Proefschrift Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg, 2008

Delnooz P.V.A., Creative Action Methodology: about education, research and the art of creative thinking, NHTV, Academic Studies, 2009

onderwijs, onderzoek en

 • Over de kracht van kritische en creatief denken in het onderwijs:

– Delnooz P.V.A., B(o)ekhouden?, Expertise, nr. 6, 2008

– Delnooz P.V.A., De kracht van creatief denken, Beroep Docent, Juni, 2008

 • Over het succesvol verhogen van het afstudeerniveau binnen het hoger onderwijs en wat hier zoals bij komt kijken. Download:

Delnooz P.V.A., Niveauverhoging bij hbo’ers, een experiment, Onderwijsinnovatie (vol. 4), 2007

 • Over een andere andere manier van leren:

Delnooz P.V.A., Creatieve Actie Methodologie, een nieuwe onderwijsvorm in het HBO. In: Handboek Effectief Opleiden, Reed Business, Den Haag, 2008

 • Over het succesvol verhogen van het niveau in het hoger onderwijs en de cultuurshock die dit teweeg brengt 

De eerste experimenten met Creatieve Actie Methodologie. Download:

Delnooz P.V.A., Creative Action Methodology. What is it all about? What does it mean in practice?, NHTV, Academic Studies, no. 4, 2006

CAM2

 • Het leren uitvoeren van hoogwaardig onderzoek en het ontwikkelen van het kritische, creatieve en innovatieve denken.

Studieboek voor studenten in het hoger onderwijs:

Delnooz P.V.A., Onderzoekspraktijken, Boom, Amsterdam, 2003 (eerste druk: 1996)

onderzoekspraktijken

 • Het leren oplossen van praktische vraagstukken, met oefeningen voor kritisch, creatief en innovatief denken. 

Studieboek voor het hoger onderwijs:

Delnooz P.V.A. & Platenkamp V., Zoeken naar oplossingen. Praktische en pragmatische oplossingen, Lemma, Utrecht, 1998

zoeken naar oplossingen2