Logo Innovatie Academie

Creatieve Actie Methodologie

 

Het onderwijs is te veel gericht op kennis reproduceren.

Op school leer je wat je wordt verteld. De docent vertelt over de geschiedenis van de tweede wereldoorlog, doceert hoe een product ontwikkeld moet worden of legt uit hoe je iets kunt berekenen.

De docent weet dit soort zaken en geeft deze kennis door aan de leerlingen en studenten. Zij leren uit hun hoofd wat de docent heeft verteld en maken vervolgens een tentamen, waarmee ze aantonen dat ze deze kennis kunnen reproduceren.

Bloemen zijn rood. Blaadjes zijn groen.
Bloemen zijn rood. Blaadjes zijn groen

Het is kenmerkend voor dit tentamen dat op elke vraag slechts één goed antwoord mogelijk is. Het is de cultuur de waarheid.

Kritisch en creatief denken zijn voorwaarden

De cultuur van de waarheid geeft leerlingen en studenten het idee dat ze het antwoord leren op allerlei vraagstukken. Het is daarmee tevens een cultuur die innovatief denken en ondernemendheid in de weg staat. Als je immers gelooft dat het antwoord op allerlei vraagstukken al gevonden is, dan zal het niet snel in je hoofd opkomen om op zoek te gaan naar betere oplossingen.

Willen we deze passieve houding doorbreken, dan lijkt eerder de omgekeerde weg voor de hand te liggen. Het lijkt in dat geval eerder voor de hand te liggen om leerlingen en studenten geen zekerheden, maar juist twijfel aan te bieden.

De waarheid bestaat niet

Hen te leren dat het antwoord niet bestaat; voortdurend met ze te oefenen in het plaatsen van kanttekeningen; en ze op die manier stimuleren om zelf met een betere oplossing te komen.

De evolutie en de werking van de hersenen

De hersenen zijn niet “gemaakt” zijn om uit het hoofd te leren, maar om te overleven. De hersenen zijn met andere woorden niet gericht op stilzitten en uit het hoofd leren, maar er juist op gefocust om alles rondom ons heen waar te nemen en te zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen.

Het huidige onderwijs druist tegen deze evolutionaire ontwikkeling van de hersenen in. Het is juist gericht op stilzitten, uit het hoofd leren en het na leren doen van trucjes. Kortom het is gebaseerd op de cultuur van de waarheid.

Onze cultuur botst dus met de werking van hersenen. Ten eerste komen de hersenen hiertegen “in opstand”: leerlingen worden minder gemotiveerd en gaan oppositioneel gedrag vertonen.

Studiemotivatie

Ten tweede daalt hierdoor het onderwijsniveau: door de cultuur van de waarheid worden de hersenen namelijk vooral getraind in het onthouden van allerlei weetjes en trucjes. Terwijl kritisch, analytisch en creatief denken juist een voorwaarde zijn voor het kunnen begrijpen van teksten, sommen, pesten, de geschiedenis, de natuur, de waarde van informatiebronnen, en zo verder.