Logo Innovatie Academie

Het doel

Het ontwikkelen van de kritische, creatieve en ondernemende vaardigheden, zodat iemand zelfstandig vraagstukken op kan lossen, innovatieve oplossingen weet te bedenken, en zo op alle vlakken tot betere prestaties komt.

Oplossingen zoeken

Dat doen we door:

– Coaching van besturen, directies, werknemers

– Colleges te verzorgen en lezingen te geven

– Lesprogramma’s en cursussen te ontwikkelen

– Wetenschappelijk onderzoek

 

En wat blijkt?

– De motivatie om te leren en (weer) naar school te gaan neemt toe

РWerknemers  worden pro-actiever

– Leerlingen gaan beter presteren bij vakken als taal en rekenen

– Bij studenten stijgt het niveau van de scripties

– Mensen ontpoppen zich tot innovatieve oplossers van praktische vraagstukken

 

Wenst u meer info? Neem contact op met dr. P.V.A. Delnooz

T: 06 12654133
E: delnooz.p@planet.nl