Logo Innovatie Academie

Motiveren, leren & Innoveren

 • Hoe motiveer je iemand om te leren?
 • Hoe motiveer je iemand om kritisch,  creatief, probleemoplossend en ondernemend bezig te zijn?
 • Wat is nodig om tot een meer lerende en innoverende organisatie te komen? Samen aan de slag!
 • Hoe zoek je naar de  oplossing voor een vraagstuk? Samen aan de slag!
 • Wat is hierover bekend vanuit de praktijk? Welke ervaringen zijn opgedaan?
 • Wat is hierover bekend vanuit de wetenschap? Welke filosofische opvattingen en theorieën zijn er? Wat zijn de gevolgen voor het zoeken naar praktische innovatieve oplossingen in de wetenschap?

Kennis en ervaring:

We hebben tientallen jaren praktijkervaring en doen wetenschappelijk onderzoek. Onze ervaring en kennis is onder meer opgedaan in samenwerking met organisaties als de Technische Universiteit Eindhoven; Universiteit Tilburg; University of Bournemouth; University of Curaçao; Schouten Nelissen University; Hogeschool Rotterdam; Hogeschool Nijmegen; Hogeschool Groningen; Militaire Academie; het ROC West Brabant; en zo verder.

We bieden op de volgende terreinen ondersteuning:

 • De inrichting van de organisatie/ interim

Als je de mensen in een organisatie meer in beweging wilt krijgen: gemotiveerder,  initiatiefrijker en innovatiever. Het aansturen van mensen en het inrichten van de organisatie door ons als interim manager.

 • Leiderschap/ Coaching

Als je jezelf wilt ontwikkelen tot iemand die anderen weet te stimuleren meer kritisch, creatief, innovatief en ondernemend te zijn. Coaching op je gedrag  en het inrichten van de organisatie

 • Leergemeenschap Innovatie/ Intervisie

Als je met een vraagstuk zit en met een kleine groep mensen uit de praktijk en de wetenschap aan de slag wilt om dat op te lossen. Iedereen brengt een vraagstuk in, waarvoor samen naar een oplossing wordt gezocht.

 • Onderwijs/ kennis opdoen en Innoveren

Als je door ons trainingen/ onderwijs aan groepen wilt laten verzorgen met als doel om de kritische, creatieve en probleemoplossende vermogens van de deelnemers te stimuleren en hen tot praktisch bruikbare oplossingen te laten komen. We verzorgen trainingen/ onderwijs aan groepen mensen die werkzaam zijn binnen organisaties, maar ook aan groepen studenten die met een (afstudeer)project of hun proefschrift bezig zijn. We hebben ervaring met groepen uit diverse vakgebieden, zoals fysiotherapie, organisatiekunde, bouwkunde, psychologie, lerarenopleidingen, techniek, marketing, planologie, toerisme en verkeerskunde.

 • Cursus filosofie en het beoordelen van het onderzoek

Wij zijn gespecialiseerd in wetenschapsfilosofische opvattingen en de gevolgen daarvan voor het opzetten, uitvoeren en beoordelen van theoriegericht onderzoek versus onderzoek dat is gericht op de oplossing van een praktisch vraagstuk. We verzorgen trainingen op dit gebied aan studenten, docenten en hoogleraren in binnen- en buitenland.

 • begeleiding bij het uitvoeren van een Onderzoek

Als je voor je bedrijf, masterstudie of PhD onderzoek wilt doen naar de oplossing van een praktisch vraagstuk, dan bieden wij wetenschappelijke begeleiding en ondersteuning. We hebben ervaring met werkenden en afstudeerders uit diverse vakgebieden, zoals fysiotherapie, organisatiekunde, bouwkunde, psychologie, lerarenopleidingen, techniek, marketing, planologie, toerisme en verkeerskunde.

Ook nemen we plaats in  afstudeer- en promotiecommissies. De proefschriften die we begeleiden zijn vooral gericht op leren en het aansturen van organisaties. Enkele voorbeelden:

 1. De scholing van leerkrachten en de effecten daarvan op de motivatie en prestaties van de leerlingen
 2. De aansturing van directeuren en de effecten daarvan op de mate waarin ze innovatief en ondernemend zijn
 3. Het effect van “framen” via de media op de meningsvorming
 4. Speelsheid als paradox (leren door speelsheid te bevorderen)
 5. Het bevorderen van duurzaam gedrag
 6. Het bevorderen van interculturele vaardigheden (begrip en respect)
 7. De effecten van schrijfonderwijs in het primair onderwijs
 8. De gevolgen van diverse leiderschapsstijlen: effectiviteit en zingeving

 

Wenst u meer info over één van bovenstaande onderwerpen?

Neem contact op met dr. P.V.A. Delnooz

T: 06 12654133
E: delnooz.p@planet.nl