Logo Innovatie Academie

Oplossingen bieden

In de innovatie Academie staat de vraag centraal hoe ouders, leerkrachten, directie en besturen leiding moeten geven, zodat de ander zich ontwikkelt tot een kritisch, creatief persoon die zelfstandig vraagstukken op kan lossen, innovatieve oplossingen weet te bedenken, en zo op alle vlakken tot betere prestaties komt.

De vraagstukken die hierdoor worden opgelost kunnen het beste worden geïllustreerd aan de hand van enkele voorbeelden:

  • KUNNNEN Functioneren in de 21-ste eeuw

De leerkrachten van de Lowys Porquinstichting willen graag de kritische, creatieve een ondernemende vermogens van de leerlingen bevorderen. Ze willen de kinderen opvoeden tot zelfstandig denkende wezens die zich straks kunnen redden als ze volwassen zijn. Maar hoe doe je dat?

  • Afstudeer-niveau verhogen in het hoger onderwijs

De masteropleiding fysiotherapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wil zich graag ontwikkelen tot een innovatief kenniscentrum, waarin onder leiding van de docenten producten en behandelingen worden bedacht en getest die bijdragen aan de ontwikkeling van het werkveld. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

  • niveau van rekenen en taal verhogen

Experimenten op basisscholen laten zien dat het taal- en rekenniveau toeneemt, als tijdens deze lessen de kritische, creatieve en ondernemende vermogens van de leerlingen worden gestimuleerd, zoals op basisschool De Zandberg in Breda. Maar hoe doe je dat?

  • Motivatieproblemen en schooluitval voorkomen

Veel leerlingen en studenten gaan met tegenzin naar school. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat de motivatie weer toeneemt, zodra de kritische, creatieve en ondernemende vermogens tijdens de lessen worden gestimuleerd. Samen met leerkrachten op de Openluchtschool in Breda zijn dan ook lessen ontwikkeld en getest die deze onderzoekende en innovatieve vermogens stimuleren.

  • De lerende organisatie ontwikkelen

De samenleving verandert steeds sneller. Organisaties moeten daarop snel en adequaat kunnen reageren. Des te groter dit lerend vermogen, des te beter presteert de organisatie. Door de onderzoekende houding van werknemers te vergroten blijkt het lerende vermogen van organisaties toe te nemen.

  • studenten en promovendi succesvol laten zijn

Je wilt een project of onderzoek uitvoeren dat methodologisch van hoog niveau is en waarin een innovatieve oplossing wordt ontwikkeld en getest. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

 

Leiding geven?

creative thinkers

Bron onbekend